.
.

100 kristna dödas för sin tro varje månad.

Missionen Martyrernas Röst är en femtioårig missionsorganisation som i första hand stöttar troende i länder där motståndet mot det kristna budskapet är stort. Många är de som fått lida martyrdöden på grund av förföljelse.

Kristna är den religiösa grupp som förtrycks hårdast i världen. Minst 100 personer dödas varje månad på grund av sin kristna tro. Och situationen förvärras i många länder.

Vår målsättning är att:

1. Sprida biblar och litteratur på egna språk i länder där kristna är förföljda för sin tro.

2. Ge hjälp åt familjer där familjemedlemmar lider för sin tro.

3. Bedriva humanitär hjälpverksamhet för att hjälpa kristna i materiell nöd.

4. Vinna människor för Jesus på de platser där verksamheten bedrivs.

5. Informera om förföljelse av kristna samt vittna om tron.